Madagascar Map

Madagascar Map

About Madagascar:

Capital: Antananarivo.
Largest cities: Antananarivo, Toamasina, Antsirabe.
Area: ~ 587,041 sq km (226,658 sq mi)
Population: ~ 23,000,000.
Official languages: French, Malagasy.
Currency: Malagasy ariary.

Provinces of Madagascar
  • Antsiranana
  • Antananarivo
  • Mahajanga
  • Toamasina
  • Fianarantsoa
  • Toliara